Lietuvos Raudonasis Kryžius

Lietuvos Raudonasis Kryžius

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD) yra visuomeninė organizacija, įkurta 1919 metais. Ji yra Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus – didžiausios pasaulio nevyriausybinės organizacijos – judėjimo dalis. Įgyvendindama įvairias programas, ji tenkina socialiai remtinų žmonių poreikius ir siekia kelti jų gerovę, saugoti žmogaus orumą.

LRKD kartu su tarptautinių Raudonojo Kryžiaus organizacijų parama nuo 1991 metų suteikė Lietuvos gyventojams bei įvairioms institucijoms humanitarinės pagalbos už 100 mln. litų. Pagalba buvo suteikta vaikų namams, ligoninėms, senelių globos namams, vargingai gyvenantiems žmonėms bei nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių.

Draugijos įskaitoje įregistruota 2000 vienišų, ligotų socialiai remtinų asmenų. LRKD slaugytojos slaugo juos namuose ir teikia medicininę, socialinę bei psichologinę pagalbą. Didžioji dalis minėtų asmenų yra neįgalieji.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas dalyvauja ŽIV/AIDS prevencijos, lytinio švietimo, sveikos gyvensenos programose. Daugiau nei 1000 jaunuolių globoja neįgaliuosius vaikus ir jaunimą namuose, organizuoja vasaros stovyklas neįgaliesiems, našlaičiams, pabėgėlių vaikams ir socialiai remtinoms jaunimo grupėms.

Lietuvos Raudonasis Kryžius vykdo pirmosios pagalbos mokymo programą 263 mokyklose. Apmokyti 9.810 moksleivių. Vien per 2002 metus pirmosios pagalbos įgūdžius įgijo 18.768 asmenys.

Draugijos darbuotojai teikia teisinę pagalbą prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams, vykdo pabėgėlių socializacijos ir integracijos programą, supažindina Lietuvos visuomenę su tarptautine humanitarine teise, ieško Antrojo pasaulinio karo metu pasimetusių asmenų užsienyje ir šalyje.

Šiuo metu Draugija siekia pasirengti pagalbos darbams esant ekstremalioms situacijoms. Steigiami savanoriškieji gelbėjimo būriai.

Daugeliui Lietuvos žmonių yra žinomos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizuotos paramos nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių akcijos – žemės drebėjimo ir cunamio Azijoje, nukentėjusiems nuo gaisrų Švekšnoje ir kt.

Artūras Melianas išrinktas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus viceprezidentu 2004 metais.

Raudonojo Kryžiaus jaunimas budi Naujininkų Šeimų šventėje

Raudonojo Kryžiaus jaunimas

Pasiruošimo ekstremalioms situacijoms programa