Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “VILTIS”

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “VILTIS”

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ tikslas – užtikrinti sutrikusios raidos žmonių lygiateisį ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime, atstovauti šių žmonių ir jų šeimų interesams bei ginti jų teises.

„Vilties“ bendrijos veiklos pradžioje Lietuvoje gyvenantys sutrikusios raidos asmenys buvo atskirti nuo visuomenės: gyveno stacionariose valstybės globos įstaigose arba uždaryti savo namuose, nuolat prižiūrimi vieno iš tėvų. Jie kentė socialinę ir fizinę atskirtį, stigmatizaciją (neigiamą visuomenės požiūrį į save), dažnai net skurdą. Reikėjo sukurti bendruomeninių tarnybų, atitinkančių neįgaliųjų poreikius, tinklą. Artūras Melianas buvo vienas iš tų politikų, kurie padėjo „Vilčiai“ išvystyti bendradarbiavimą su savivaldybe ir valstybinėmis institucijomis, prisidėjo prie paslaugų tinklo Vilniaus mieste sukūrimo, kuris tapo pavyzdžiu ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų Europos valstybėms bei NVS šalims. Šiais metais A.Melianas išrinktas bendrijos „Viltis“ Tarybos nariu, savanoriškai dirba įvairiose programose, skaito paskaitas specialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir dalyvauja organizacinėje veikloje.

Interneto svetainė www.viltis.lt
El. paštas viltis@viltis.lt

Vilties vasaros stovykloje

Su Vilties pirmininke D.Migaliova

Pranešimas Vilties stovykloje