Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija (LSDA) vienija socialinį darbą dirbančius žmones visoje Lietuvoje. Nors profesija pakankamai „jauna“, tačiau siekiant profesionalumo, jau yra nemažai padaryta. Lietuvoje yra apie 6 000 socialinių darbuotojų. Asociacijos dėka pradėtas socialinių darbuotojų rengimas ir perkvalifikavimas Lietuvos mokymo įstaigose. Deja, kol kas socialinis darbas yra vienas mažiausiai apmokamų darbų, be to dar ir pavojingas, nes dažnai tenka dirbti su socialinės rizikos asmenimis. Atlyginimų didinimas ir darbo sąlygų gerinimas yra kita svarbi asociacijos veiklos sritis. LSDA taip pat siekia skleisti gerąją patirtį socialinio darbo srityje, dalyvauja tyrimuose ir leidybinėje veikloje.

Artūras Melianas dalyvauja LSDA veikloje nuo organizacijos įkūrimo. 2004 m. jis buvo išrinktas LSDA pirmininko pavaduotoju.

    Svarbesni darbai:

  • pirmo Lietuvos socialinių paslaugų konkurso organizavimas,
  • susitarimai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl lėšų skyrimo socialinių darbuotojų atlyginimams didinti 2005 metais,
  • leidinių parengimas ir kt.

Susitikimas su ministre

Sveikinant Vilniaus socialinius darbuotojus su Kalėdomis

Socialinių darbuotojų seminaras

Baidarių žygyje