Vilniaus apskritis

Vilniaus apskritis

Nuo 2006-ųjų metų rudens Artūras Melianas pradėjo dirbti Vilniaus apskrities viršininko administracijoje, viršininko pavaduotoju, kuruojančiu švietimo, kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos sritis.

Čia jis daug dėmesio skiria vaikų ugdymui daugiataučiame Vilniaus krašte vadovaujantis europiniais standartais, nereikalingos tautinės įtampos mažinimui, globos paslaugų vaikams ir seneliams tobulinimui, apskrities gydymo įstaigų atnaujinimui, kultūrinių ir sporto renginių organizavimui.

Kartu su kolegomis Vilniaus apskrityje sėkmingai diegiamas „Vieno langelio principo“ klientų aptarnavimas, pagerėjo informacijos pateikimas, atnaujintas apskrities internetinis puslapis, suaktyvėjo Regiono plėtros tarybos ir Trišalės tarybos (socialinių partnerių – profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir vietinės valdžios atstovų) veikla. Plėtojamas bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis – Baltarusija, Ukraina, Lenkija, Latvija.

Su Prezidentu V.Adamkumi apskrities įkurtame Rudaminos vaikų darželyje Atidarant Vilniaus apskrities vaikų kūrybos šventę

Pasirašomas Kijevo srities ir Vilniaus apskrities bendradarbiavimo memorandumas

Tarptautinėje konferencijoje tautinių mažumų švietimo klausimais