Savivaldybė

Savivaldybė

Artūras Melianas pradėjo dirbti Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės globos ir rūpybos centre sudėtingais 1992-aisiais metais. Jam teko nuo pagrindų kurti miesto socialinės paramos ir paslaugų sistemą.

Skirdamas ypatingą dėmesį bendradarbiavimui su nevyriausybinėmis (visuomeninėmis) organizacijomis, jam su bendraminčiais per trumpą laiką pavyko atidaryti nemažai naujų socialinių paslaugų įstaigų: Motinos ir vaiko pensioną, pirmuosius Vilniaus Nakvynės namus, pensioną seneliams, užimtumo centrus sutrikusio intelekto bei vaikams su psichine negalia.

Su Jūsų pagalba 1997-aisiais ir 2000-aisiais metais Artūras Melianas buvo išrinktas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, vadovavo Socialinių reikalų komitetui. Vilniuje buvo pastatyti pirmieji socialinio būsto gyvenamieji namai, išplėstos socialinės globos paslaugos seneliams, atlikti pirmieji socialinių paslaugų poreikių tyrimai, sukurta pirmoji Lietuvoje bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis ir bažnytinėmis organizacijomis sistema.

2005-aisiais metais A. Melianas grįžo dirbti į Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos ir socialinės apsaugos departamentą. Kartu su kolegomis per trumpą laiką pavyko išplėtoti socialinės paramos tinklą mieste, pagerinti informacijos apie socialinės paslaugas teikimą mieste, buvo inicijuotas pirmasis Lietuvos socialinių paslaugų konkursas ir kt.

Artūras didžiuojasi, kad jam teko dirbti su socialinio darbo Lietuvoje pradininkais ir žinovais Dana Migaliova, Gediminu Urbonaičiu, Albinu Jakubausku, Alfredu Nazarovu, Rasa Kavaliauskaitė, Angėlė-Danutė Čepėnaitė, Sigitu Bilevičiumi, Gražina Vaivadienė, Vaidotu Ilgiumi ir kitais.

Susitikime su Ukrainos ambasadoriumi

Pranešimas tarptautinėje konferencijoje prieš narkotikus

Pristatant informacines korteles apie socialines paslaugas