Artūras Melianas dalyvavo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos tarpparlamentinės asamblėjos darbe

Artūras Melianas dalyvavo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos tarpparlamentinės asamblėjos darbe

Kovo 21-22 d. Kijeve įvyko 4-ta Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos tarpparlamentinės asamblėjos sesija, kurioje dalyvavo ir šių valstybių Parlamentų vadovai. Sesijos metu apsvarstyti aktualūs visoms valstybėms klausimai – ekonominiai, tautinių mažumų, bendro istorinio ir kultūrinio paveldo bei kt. Nutarta išplėsti universitetų bendradarbiavimą, studentų ir mokslininkų mainus, kultūrinius ir kitokius projektus. Ypatingas dėmesys skirtas atominės energetikos saugumui, ypač naujiems projektams.