Pareiškimas dėl viešai skleidžiamo šmeižto

Pareiškimas dėl viešai skleidžiamo šmeižto

Reaguodami į mažai žinomuose interneto portaluose pastaruoju metu skandalingai pagarsėjusio Seimo nario Kazimiero Uokos skleidžiamą informaciją apie vidaus reikalų ministro Artūro Meliano tėvą, informuojame, jog ji yra išgalvota, klaidinanti ir šmeižikiška.

Šmeižto autorius skelbia esą „pokalbio metu A. Melianas prisipažino, kad jo tėvas pokario metais dalyvavo Ukrainos partizanų kovose, po to iki 1988 m. buvo etatinis KGB darbuotojas ir vienas pirmųjų Sąjūdžio laikais metė šią tarnybą“.

Tačiau skirtingai, nei skelbia šmeižikas, A. Meliano tėvas nedalyvavo Ukrainos partizanų kovose. Šioje valstybėje prieš bolševikus kovojo tolimas A. Meliano šeimos giminaitis, ir šį istorinį faktą liudija šiuo metu netoli Lvovo, Ravske kaime stovintis paminklas ukrainiečių partizanams.

Šviesios atminties A. Meliano tėvas niekada nedirbo „etatiniu KGB darbuotoju“ – sovietų kariuomenėje jam teko būti karo aviacijos majoru ir prižiūrėti aviacijos techniką. Atsižvelgiant į tai, kad vidaus reikalų ministro tėvas neturėjo nieko bendra su KGB, pasakymas, jog jis „vienas pirmųjų Sąjūdžio laikais metė šią tarnybą“ tėra tik nevykusi šmeižto autoriaus K. Uokos fantazija.

Tiek sovietmečio, tiek Sąjūdžio laikais A. Meliano tėvas aktyviai palaikė nepriklausomos Lietuvos atkūrimo idėją, ir tai liudija 1989 m. Panevėžio Sąjūdžio grupės laikraštyje „Laisvės žodis“ išspausdintas jo interviu.

Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją, akivaizdu, kad likus keletui mėnesių iki rinkimų, prieš vidaus reikalų ministrą A. Melianą rengiama juodinimo kampanija, kurios autorius – gerai žinomas teisėsaugai, prieštaringos reputacijos Seimo narys K. Uoka. Dėl to vidaus reikalų ministras A. Melianas jau perdavė šią informaciją antstoliams ir toliau ketina savo bei šviesios atminties tėvo garbę ir orumą ginti teisme.

Matydami, kaip uoliai šmeižikas darbuojasi įvairiuose mažai žinomuose portaluose platindamas netgi savo vaizdo įrašus, etikos ir profesionalumo standartais besivadovaujančius žurnalistus ir visuomenę norime apie tai įspėti, prašydami prieš platinant atsargiai ir atidžiai vertinti bet kokius K. Uokos teiginius.