Korupcijos problemų sprendimas neturi koncentruotis tik Vilniuje

Korupcijos problemų sprendimas neturi koncentruotis tik Vilniuje

Seimo narių grupė “Už piliečių talką, kuriant Lietuvą be korupcijos” tęsia savo veiklą regionuose ir 2010m. lapkričio 5 d., 11 val. rengia išvažiuojamąjį posėdį tema “Piktnaudžiavimas valstybės tarnyboje” Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Kalvarijoje.

„Korupcijos problemų sprendimas neturi koncentruotis tik Vilniuje.“- teigė Seimo narių grupės “Už piliečių talką, kuriant Lietuvą be korupcijos” pirmininkė Agnė Bilotaitė. – „Manau, kad politikai ypatingai turi kreipti dėmesį į regionuose iškylančias su korupcija susijusias problemas, nes oficiali statistika rodo, kad būtent savivaldoje yra didžiausi korupcijos židiniai.“

„Mūsų Seimo narių grupės iniciatyva Seime jau yra įregistruoti įstatymų projektai, palaikomi ir Prezidentūros teikiami projektai, kuriais siekiama pažaboti korupciją. Išvažiuojamųjų posėdžių metu dažnai išgirstame labai konkrečių ir naudingų pasiūlymų, kaip būtų dar galima tobulinti teisės aktus. Džiugu, kad nors ir po truputį patys valstybės tarnautojai, o ir pati visuomenė įsijungia į šią veiklą.“ – teigė Seimo narys Artūras Melianas.

Kalvarijoje rengiamo posėdžio metu bus aptariamas antikorupcinės politikos įgyvendinimas, interesų konfliktų savivaldoje ir pareigūnų nusižengimų prevencija, antikorupcinių komisijų veikla savivaldybėse. Po posėdžio grupės nariai ketina aplankyti ir pasienio postus.

Parlamentinė grupė “Už piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos” buvo įkurta vasarą. Jos nariai siekia, kad šalyje būtų vykdoma aktyvi antikorupcinė veikla, į ją įtraukiant įvairių institucijų bei visuomenės atstovus. Parlamentinės grupės įkurtoje interneto svetainėje www.antikorupcija.lt visuomenė gali susipažinti su grupės veikla, teisės aktais, taip pat pranešti apie korupcijos atvejus.