Keliose ES šalyse dirbę žmonės galės gauti pensijas iš kelių valstybių

Keliose ES šalyse dirbę žmonės galės gauti pensijas iš kelių valstybių

Keliose Europos Sąjungos (ES) šalyse dirbę žmonės, pavyzdžiui, kurie persikelia gyventi iš vienos ES šalies į kitą, ateityje turėtų pensijas gauti iš visų ES šalių, kuriose dirbo. Taip užtikrinamos visų ES piliečių socialinės garantijos bei teisė turėti saugią ir ramią senatvę.

Tokiems žmonėms yra taikomas socialinio draudimo laikotarpių sumavimo principas, atsižvelgiant į įvairių valstybių narių įstatymus. Į šiuos laikotarpius taip pat yra atsižvelgiama, kai būtina nustatyti, ar žmogus turi teisę į socialinio draudimo išmoką. Kai žmogus pasieks pensinį amžių, kiekviena šalis, kurioje jis buvo apdraustas bent vienerius metus, turės mokėti senatvės pensiją už joje įgytą socialinio draudimo stažą.

Šiuo metu ES narės yra 27 valstybės. Analogiškos taisyklės galioja ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėms (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas) ir Šveicarijai, taip pat Baltarusijai, Ukrainai, JAV, Kanadai ir Rusijai, su kuriomis Lietuva yra pasirašiusi dvišales socialinės apsaugos sutartis.

 

Šaltinis SADM