Artūras Melianas primena, kad įdarbinant vaiką ar paauglį, yra specifinių reikalavimų

Artūras Melianas primena, kad įdarbinant vaiką ar paauglį, yra specifinių reikalavimų

Prasidedantys sezoniniai darbai suteiks daugiau galimybių įdarbinti vaikus (nuo 14 iki 16 metų) ar paauglius (nuo 16 iki 18 metų), kuriems, kaip jauniems asmenims, numatyti tam tikri lengvatų ir garantijų darbe ypatumai.

Svarbu paminėti, kad vaikas ar paauglys gali pradėti dirbti tik sudarius su juo rašytinę darbo sutartį. Darbas be darbo sutarties laikomas nelegaliu. Jei įdarbinamas vaikas (nuo 14 iki 16 metų), darbdavys privalo turėti gimimo liudijimo kopiją, vieno iš tėvų raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą. 

Sudarant darbo sutartį su asmenimis iki 18 metų amžiaus, bandomasis laikotarpis nenustatomas.

Išsami informacija apie jaunų asmenų įdarbinimą, darbo sutarčių sudarymą patalpinta Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje www.vdi.lt, rubrikoje Konsultuojame, teikiame paslaugas/Jauni asmenys.