Ministro susitikime su Švedijos Karalystės ambasadore aptarta kovos su prekyba žmonėmis problematika

Ministro susitikime su Švedijos Karalystės ambasadore aptarta kovos su prekyba žmonėmis problematika

Balandžio 25 d. vidaus reikalų ministras Artūras Melianas susitiko su Švedijos Karalystės ambasadore Lietuvoje Cecilia Ruthström-Ruin. Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vykusiame susitikime, kuriame taip pat dalyvavo Švedijos Karalystės ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Andreas Norman, buvo aptartos ne tik šalių bendradarbiavimo vidaus reikalų srityje perspektyvos, bet ir kovos su prekyba žmonėmis problematika.

Ministras A. Melianas pasidžiaugė aktyviu Švedijos ir Lietuvos teisėsaugos institucijų bendradarbiavimu ir išreiškė viltį, kad ateityje šalims jį pavyks dar labiau sustiprinti. „Kovos su nusikalstamumu srityje mūsų šalys bendradarbiauja išties efektyviai – tai įrodė ir vakar atlikta sėkminga operacija, kuomet kartu dirbant Lietuvos, Švedijos ir Danijos pareigūnams buvo išaiškinta grupuotė, organizavusi didelių kiekių narkotinių medžiagų kontrabandą į Skandinavijos šalis“, – pastebėjo ministras. Jis taip pat pažymėjo, kad Lietuvai būtų labai aktualu glaudžiau bendradarbiauti su Švedija kovos su prekyba žmonėmis, kibernetinio saugumo ir kitose svarbiose vidaus reikalų srityse.

Ambasadorė C. Ruthström-Ruin, pasveikinusi ministrą su naujomis pareigomis, teigė, kad kovos su prekyba žmonėmis klausimai Švedijai taip pat yra itin aktualūs ir pasidžiaugė vienu pirmųjų ministro A.Meliano darbų būtent šioje srityje – sudaryta specialia darbo grupe kovai su prekyba žmonėmis.

Susitikimo metu buvo sutarta stiprinti bendradarbiavimą kovos su prekyba žmonėmis srityje, aktyviau keičiantis patirtimi ir užmezgant abipusiai naudingus kontaktus. Viena iš galimybių tam – Švedijos inicijuota konferencija, skirta kovos su prekyba žmonėmis temai, vyksianti gegužės 30 – 31 d. Seime, prie kurios organizavimo prisideda ir VRM.

Stiprinti kovą su prekyba žmonėmis – vienas svarbiausių VRM uždavinių. Praėjusią savaitę vidaus reikalų ministro sudarytos specialios darbo grupės tikslas – išnagrinėti nacionalinės ir tarptautinės teisės aktus, kitus dokumentus, peržiūrėti nacionalinę ir tarptautinę praktiką, susijusią su prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės organizavimu bei koordinavimu, ir pateikti siūlymus, kaip reikėtų tobulinti Lietuvoje pagal pakopinį principą veikiančią prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės koordinavimo sistemą.

Tai ne vienintelė Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva šioje srityje. Praėjusių metų gruodį Vyriausybei buvo pateiktos Baudžiamojo kodekso (BK) pataisos, kuriomis siekiama ne tik užtikrinti veiksmingą kovą su prekyba žmonėmis, bet ir sėkmingai užbaigti Europos Tarybos konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis ratifikavimo procesą. Vyriausybei pateiktuose BK pakeitimuose išplečiama prekybos žmonėmis sąvoka – tokio pobūdžio nusikaltimu siūloma laikyti bet kokį asmens išnaudojimą, t. y. įvairias seksualinio išnaudojimo formas, priverstinę tarnystę, vergiją, priverstines paslaugas, išnaudojimą priverstinei santuokai, elgetavimui ir pan. Taip pat pasiūlyta įtraukti naują BK straipsnį, kuriame būtų numatyta atsakomybė už naudojimąsi asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis, žinant, jog auka tai daro dėl jo atžvilgiu naudojamo fizinio smurto, grasinimų ar apgaulės – už tai numatytas laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dviejų metų.

Dar viena nauja BK nuostata susijusi su nukentėjusiųjų apsauga: asmenis, kurie buvo išnaudojami prekybos žmonėmis srityje, siūloma atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Lygiai tokia pat nuostata galiotų ir asmenims, kurie iki pripažinimo įtariamaisiais savanoriškai pranešė apie neteisėtą veiklą teisėsaugai ir aktyviai bendradarbiavo atskleidžiant šią nusikalstamą veiką.

Be visų minėtų pakeitimų, taip pat siūloma baudžiamojon atsakomybėn traukti ne tik tuos asmenis, kurie siekia įgyti asmens organus, audinį ar ląstelę, bet ir tuos, kurie apie tai žinojo ar siekė, kad jie būtų išimti iš nuketėjusiojo, arba šią nusikalstamą veiką vykdė būdami ir savo įgaliojimus vykdydami valstybės tarnautojai ar viešojo administravimo funkcijas atliekantys asmenys.

BK pataisas VRM parengė bendradarbiaudama su Teisingumo, Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis, Europos teisės departamentu prie Teisingumo ministerijos ir kitomis atsakingomis institucijomis.