Dėl situacijos Garliavoje:

Dėl situacijos Garliavoje:

I. TURIME NE DAR LABIAU KLAMPINTI PROBLEMAS, O JAS SPRĘSTI

Garliavos situacija buvo tapusi opa, ne tik pažeidusia valstybės teisinę sistemą, bet ir suskaldžiusia visuomenę. Šios situacijos sprendimas parodė, kad turime ne dar labiau klampinti įsisenėjusias problemas, o jas spręsti.

II. TEISINĖJE VALSTYBĖJE – TEISINIAI SPRENDIMAI

Teismų sprendimus privaloma gerbti ir vykdyti, nepaisant to, ar jie kam nors patinka, ar nepatinka. Justitia est fundamentum regnorum [sk. justicija est fundamentum regnorum] – teisingumas valstybės pagrindas. Ne emocijos, ne abejonės(gal ir pagrįstos) ir ne minios valia vykdo teisingumą. Kviesti nevykdyti teismo sprendimo negali ne tik Prezidentė – to negali daryti nei ministras, nei pareigūnai, nei kiekvienas atsakingas pilietis. Be teisinės tvarkos, be įstatymų laikymosi, be teismo nutarčių vykdymo niekur neegzistuoja pilietinė visuomenė. O būdami pilietiški turime jausti atsakomybę, kad teisnė valstybė nevirstų neteisine.

III. TEISMO NUTARČIŲ VYKDYTOJA – ANSTOLĖ, POLICIJA – TIK VIENA IŠ INSTITUCIJŲ

Teismo sprendimus vykdo anstoliai, o ne policijos pareigūnai. Tačiau pastarieji buvo įpareigoti vykdyti anstolės duotus nurodymus, t.y. šalinti kliūtis. Tai ir buvo daroma. Kartu dalyvavo ir kitų institucijų – vaikų apsaugos tarnybos, sveikatos ir socialinės apsaugos specialistai. Nevykdyti teismo nutarties ir nedalyvauti mergaitės perdavimo procese policijos pareigūnai neturėjo teisės – tai juos įpareigojo nutartis ir jos vykdytoja anstolė. Be to, užtikrinti ne tik mergaitės, bet ir Garliavoje budinčių žmonių saugumą – policijos pareigūnų pareiga. Tenka tik apgailestauti, kad kai kurie veikėjai ir toliau leidžia sau manipuliuoti policijos pareigūnų vardu, rodydami nepagarbą jų darbui, mėtydami nepagrįstus kaltinimus.

IV. GĖDINGA SAVIREKLAMA ANT MAŽOS MERGAITĖS NELAIMĖS

Esu ne kartą sakes, jog kiekvienas pilietis turi teisę į žodžio laisvę. Tačiau kai kurie politikai ja piktnaudžiauja. Gėda ir nepadoru, kai mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomi Seimo nariai, užuot užsiėmę tiesioginiu darbu – įstatymų leidyba, tesugeba darytis savireklamą iš mažos mergaitės nelaimės. Perfrazuojant žinomą posakį, – ant mažo vaiko nelaimės savo politinio kapitalo nepastatysi. Esu įsitikinęs, kad Lietuvos žmonės atsirinks, kur grūdai, o kur savireklaminiai pelai.

V. POLICIJOS UŽDAVINYS BUVO IR BUS VISUOMENĖS SAUGUMAS

Policija turi gaudyti nusikaltėlius, tirti įvairius nusikalstamus įvykius, užtikrinti mūsų visų saugumą, o ne tapti tuščių politinių manipuliacijų objektu. Tai buvo, yra ir bus mano, kaip vidaus reikalų ministro, prioritetas. Atėjau dirbti, o ne tuščiai švaistyti ir taip trumpo laiko. Tiek policijai, tik mums visiems yra dar likę daugybė darbų, kurių nepadarius būtų per brangu užsiiminėti politinių intrigų, visuomenės neapykantos kurstymu ir valstybės skaldymu. Kviečiu visus susitelkti darbui ir rezultatyviai imti spręsti Lietuvos žmonių problemas.

Pagarbiai

Artūras Melianas