LIONS klubas

LIONS klubas

Tarptautinė LIONS klubų asociacija (Lions Clubs International) – didžiausia, aktyviausia ir reprezentatyviausia visuomeninė klubinė organizacija pasaulyje. Šiuo metu 185 šalyse yra 44300 LIONS klubų, o juose – apie 1,5 milijono narių.

Pavadinimas LIONS – tai angliškų žodžių „Liberty“ (laisvė), „Intelligence“ (intelektas), „Our Nations Safety“ (mūsų tautų saugumas) pirmųjų raidžių santrumpa. LIONS – lietuviškai „liūtai“, todėl neretai klubų nariai taip ir vadinami.

Pati svarbiausia LIONS klubų kūrimosi sąlyga yra ta, kad į klubą turi susiburti kuo įvairesnių specialybių ir profesijų žmonės. Sąžiningai ir garbingai laikytis pagrindinio lionizmo principo ir šūkio – Mes tarnaujame!

Lietuvoje LIONS judėjimas yra palyginti jaunas, pasidėjęs tik 1990 m. Šiuo metu oficialiai inauguruoti ir priimti į tarptautinę LIONS klubų asociaciją 25 Lietuvos klubai.

Vilniaus „Sostinės“ LIONS klubas – didžiausias Lietuvos „liūtų“ klubas, vienijantis 35 narius iš įvairių veiklos sričių – mokslininkus, verslininkus, menininkus, politikus, valstybės tarnautojus, teisininkus, kariškius ir kunigus. Klubas V.Kernagio iniciatyva kiekvienais metais Vilniaus Rotušėje rengia originalius labdaros koncertus. Koncertų metu surinktos lėšos, kurios kaskart siekia apie dvylika tūkstančių litų, skiriamos akliesiems ir silpnaregiams bei su šia negalia susijusiems projektams. Šio koncerto kartu su LIONS klubo nariais klausosi ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro auklėtiniai. „Materialios dovanos greitai pamirštamos, norime padovanoti tai, ką likimo nuskriausti žmonės galėtų ilgai prisiminti“, – sako klubo nariai.

Sostinės „liūtai“ taip pat remia „Baltosios lazdelės“ renginius Vilniuje, organizavo akinių surinkimo ir išdalinimo socialiai remtiniems akciją, finansavo aklo kompozitoriaus ir atlikėjo V. Bučionio kelionę į JAV, parėmė Lietuvos aklųjų literatų kūrybos almanacho „Vaivorykštė“ leidybą, skyrė lėšų baltosioms lazdelėms įsigyti, regėjimo negalią turintiems sportininkams padovanojo sportinių kostiumų, organizavo Užutrakio dvaro aplinkos tvarkymo talką, finansavo aklųjų ir silpnaregių vaikų vasaros poilsį pajūryje, pagerbė Lietuvos ir silpnaregių sąjungos veteranus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos jubiliejaus proga, įsteigė prizus B.Grincevičiūtės konkurso laureatams. Kartu su Skandinavijos šalių LIONS klubais Vilniaus Sostinės LIONS klubas vykdė tarptautinį „Baldžio šilo“ projektą – projekto metu buvo renovuotas neįgaliųjų reabilitacijos centras. Su Islandijos LIONS klubais eile metų buvo vykdomas labdaros ligoninėms ir socialiai remtiniems projektas.

Vieną iš klubo tradicijų – diskusijos su įdomiais asmenimis ir klubo narių vadovaujamų įstaigų ir įmonių lankymas.

Su Islandijos LIONS klubais eile metų buvo vykdomas labdaros ligoninėms ir socialiai remtiniems projektas. Klubas remia integruoto ugdymo „Versmės“ gimnaziją, skiria V.Kernagio vardo stipendiją gabiems muzikantams, dalyvauja kalėdinėje labdaros mugėje Vilniaus Rotušėje ir vykdo kitus labdaringus projektus. 2013-2014 m. Artūras Melianas buvo išrinktas klubo prezidentu.

Artūras Melianas yra Vilniaus „Sostinės“ LIONS klubo narys, aktyviai dalyvauja organizuojant socialinius, labdaros renginius.

Plačiau: http://www.lionsclubs.lt

Klubo nariaiDovanos Vilniaus aklųjų ir silpnaregių asociacijos veteranamsLions vežimėlių neįgaliesiems labdaraLions klubas